Jump to content
The library informs: Obs! 1 lån/vecka Huom! 1/lainaa/viikko. Du kan inte logga in med ditt bibliotekskort och dess pinkod utan du måste skapa skilda användarkoder till Elib! Elibiin ei voi kirjautua kirjastokorttitunnuksella ja sen pin-koodilla, vaan on luotava erilliset käyttäjätunnukset!

E-books / Society & Culture


Cover for Det lilla landet som kunde
E-book

Det lilla landet som kunde

Den svenska integrationen är samtalsämnet på allas läppar. Är den världens bästa eller världens sämsta? Är Sverige norm eller extrem? Är vi goda eller onda? Hur gör man i andra län ...


Cover for Livvakter
E-book

Livvakter

Boken berättar om det svenska säkerhetspolisens arbete, i Sverige och runt om i världen. Bokens huvudpersonen är fd livvakt som heter Stefan Ewertson. Han har arbetat som Polis ca ...


Cover for Invandringen som alltid har funnits men aldrig uppskattats
E-book

Invandringen som alltid har funnits men aldrig uppskattats

Invandringspolitiken är bland de viktigaste valfrågorna. Det finns en tydlig korrelation mellan politiska linjen i ett land och inställningen hos befolk­ningen till invandringen. D ...


Cover for Behovet av en ny progressiv kraft
E-book

Behovet av en ny progressiv kraft

Startpunkten för en annan slags politik är gräsrotsorganisering och att ta tillvara engagemang och idéer i de nya sociala rörelserna.Det politiska systemet är i omvandling och i må ...


Cover for Facklan i Riksdagen
E-book

Facklan i Riksdagen

 Jag har skrivit den här boken för att du som läsare ska få en objektiv bild av hur det går till inom Sverigedemokraterna. Jag lever med efterverkningarna av mitt avhopp varje dag ...


Cover for Bayate - Den svenska kolonin
E-book

Bayate - Den svenska kolonin

BAYATE — Den svenska kolonin i Kuba I början av 1900-talet grundade en grupp äventyrliga och arbetsamma svenska emigranter en jordbrukskoloni i Kuba som fick namnet Bayate, efter f ...


Cover for Överlevnadsguide
E-book

Överlevnadsguide

Det här är inte en överlevnadsguide för vildmarken utan för arbetslivet. Det är en bok som handlar om att finna strategier för att "överleva" och komma vidare när man som chef utsä ...


Cover for Principbaserad Integration
E-book

Principbaserad Integration

Ett nytt perspektiv på integration Integration diskuteras ofta utifrån positioner som egentligen i allt väsentlig är låsta eller på en systemövergripande macronivå. Det fi nns ett ...


Cover for Adopterad från annat land
E-book

Adopterad från annat land

Vi såg barnen på barnhemmen världen över. De var så många. Så ensamma. Deras blickar följde oss. De såg rakt in i våra hjärtan. Är det du som är min mamma? Är det du som ska hämta ...


Cover for Misären i diktaturens Chile 1973-1987
E-book

Misären i diktaturens Chile 1973-1987

Efter sin blodiga militärkupp i Chile 1973 införde general Pinochet en nyliberal ekonomisk politik. Repressionen, brotten mot de mänskliga rättigheterna och förföljelserna av olikt ...


Cover for No more Mr. Nice Guy
E-book

No more Mr. Nice Guy

Han tog tag i min arm och böjde den så mycket att det kändes som den skulle gå av. Jag höll tillbaka tårarna och sa med en allvarlig ton åt honom att släppa mig. Han stirrade in i ...


Cover for Politik & Filosofi
E-book

Politik & Filosofi

Stå för, och förstå konsekvenserna av,det du säger, vill, tycker och gör. Boken består av tre delar. PolitikSverige idag:- Den mentala hälsan blir sämre och sämre.- Det saknas resu ...


Cover for Nya Moderaterna inifrån
E-book

Nya Moderaterna inifrån

Farouk Kobba kom till Sverige på sextiotalet som ung student. Han bosatte sig i Solna utanför Stockholm där han så småningom började med kommunalpolitik. Han har under många år var ...


Cover for Vi tar debatten om framtidens Europa
E-book

Vi tar debatten om framtidens Europa

Debatten om Europa har ofta på senare år ofta blivit synonym med kris. På kinesiska består ordet kris utav två tecken. Det ena står för fara och det andra står för möjligheter. Dis ...


Cover for Hjälp oss! : en antologi om den svenska vårdens förfall
E-book

Hjälp oss! : en antologi om den svenska vårdens förfall

Idag drabbar oss sjukvården värre än själva sjukdomen. En sjukvårdsapparat som inte längre klarar av att förse befolkningen med det mest basala. Underbemanning, långa väntetider oc ...


Cover for Den lilla solstrålen
E-book

Den lilla solstrålen

Den här boken innehåller två sagor! Den första handlar om lilla solstrålen och den andra om lilla vågen. Dessa små naturfenomen uppfattas som barn i möten med den främmande omvärld ...


Cover for Arbetsplatsförlagt lärande - Arbete eller utbildning ?
E-book

Arbetsplatsförlagt lärande - Arbete eller utbildning ?

Tillbaka till forntiden eller utvecklar till framtiden.   Nya levnadssätt och omvärldens utveckling efterfrågar nya former för lärande och systemen för lärande måste anpassas till ...


Cover for Pannovation and the Gatefree Space
E-book

Pannovation and the Gatefree Space

Want to Innovate?Go ahead!Today innovation is not the exclusive realm of the traditional incumbents, the formal organizations, the infield. Individual innovators in the decentraliz ...


Cover for Internflyktingarnas kamp för att få återvända hem
E-book

Internflyktingarnas kamp för att få återvända hem

Den väpnade konflikten, kampen för kontroll av landets värdefulla marker, utviningen av naturresurser, exploatering av odlingsbarmark för att möjliggöra odling av agrobränslen som ...


Cover for Jämställdhetsbluffen
E-book

Jämställdhetsbluffen

Känner du att det är något som inte stämmer i jämställdhetsdebatten? Har du svårt att få ihop den negativa bilden av män och manlighet med dina egna erfarenheter av vänner och närs ...